Certifikace


Politika systému prokazování kritérií udržitelnosti

Zavazujeme se k:
  • Dlouhodobému udržování kritérií udržitelnosti prodávaných paliv z biomasy
  • Přijímání opatření zaměřených na průběžné zlepšování systému prokazování kritérií udržitelnosti, především na monitorování a vyhodnocování bilance biomasy
  • Zajišťování a poskytování dostupných informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů k zajištění naplnění kritérií udržitelnosti biomasy/paliv z biomasy a cílových hodnot
  • Dodržování všech právních a dalších požadavků vztahujících se na zajištění naplnění a prokázání kritérií udržitelnosti
  • Vytvoření efektivního systému řízení se stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi k jeho udržování a zlepšování
  • Podporování nákupu paliv z biomasy v souladu s kritérii udržitelnosti
  • Prosazování zásad ochrany životního prostředí a kritérií udržitelnosti paliv z biomasy u smluvních partnerů
  • Vzdělávání zaměstnanců a podpoře smluvních partnerů v oblasti naplňování kritérií udržitelnosti
© 2024 Dumass s.r.o. Všechna práva vyhrazena.