Nabízíme komplexní výrobu energetické štěpky z obnovitelných zdrojů


Co nabízíme

Společnost DUMASS s.r.o. poskytuje komplexní služby spojené s výrobou a zpracováním energetické štěpky. Veškerá činnost společnosti DUMASS s.r.o. je nerozdělitelně spjata s činností společnosti Přáslavská lesní s.r.o. Díky úzké spolupráci těchto dvou společností můžeme nabídnout služby v oblasti těžby a vyvážení dřevní hmoty spolu s těžebními zbytky, můžeme tak vlastníkům lesa nabídnout komplexní službu, která je dnes velmi žádána. Ročně společnost DUMASS s.r.o. vyrobí a zobchoduje cca 45 000 tun energetické štěpky. Našimi partnery jsou zejména vlastníci a správci lesních majetků, obce a města, teplárny a elektrárny. Naše výroba je soustředěna zejména v těchto krajích ČR: Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Středočeský, Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský.

Shrnování dřevní hmoty

Vyvážení dřevní hmoty

Štěpkování vyvezené dřevní hmoty

Odvoz energetické štěpky do spaloven a elektráren

  Výkup

  Naše společnost je zaměřena na výrobu energetické štěpky specifikovanou dle vyhlášky č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu, jako biomasu kategorie 2. V souvislosti s touto kategorizací vykupujeme nejčastěji tyto druhy vstupní suroviny:
  • Zbytkovou hmotu z těžby, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm
  • Biomasu vzniklou v lese z probírek a prořezávek
  • Dřevní hmotu z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.
  • Použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, včetně jejich úprav pro potřeby konečných spotřebitelů biomasy

  Přidružené služby v lesnictví na základě spolupráce se společností Přáslavská lesní s.r.o.

  Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií

  Přeprava lesní techniky

  Výsadba a údržba lesní kultur apod.

  © 2024 Dumass s.r.o. Všechna práva vyhrazena.